Đặc Sản Miền Nam

Khô Cá Kèo Cà Mau

360,000

Đặc Sản Campuchia

KHÔ CÁ LÓC BIỂN HỒ CAMPUCHIA

550,000

Đặc Sản Miền Tây

Khô Cá Sặc Rằn U Minh Cà Mau

360,000

Đặc Sản Campuchia

KHÔ CÁ TRA PHỒNG – CAMPUCHIA

280,000

Đặc Sản Miền Nam

KHÔ MỰC CÀ MAU

790,000

Đặc Sản Miền Nam

Khô Tôm Tích Cà Mau

280,000

Đặc Sản Miền Tây

Tôm Khô Loại 1 Cà Mau

5.00 trên 5
1,180,000