Các loại khô miền tây ngon , Đặc sản Việt chuyên cung cấp các loại khô miền tây ngon , khô rắn , khô cá sặc rằn , tôm khô loại thượng hạng …

Đặc Sản Miền Nam

Khô Cá Kèo Cà Mau

360,000

Đặc Sản Miền Tây

Khô Cá Sặc Rằn U Minh Cà Mau

360,000